aCGH

Technika DNA čipov (aCGH):
molekulárno – cytogenetická metóda, ktorá umožňuje analyzovať celý genóm v rámci PGD (všetky chromozómy embrya) v jedinej analýze a odhaliť tak početné alebo štruktúrne zmeny chromozómov.
DNA embrya je označená farebnými značkami a intenzita farby týchto značiek je potom porovnaná s intenzitou farby značiek na kontrolnej DNA.
Pomer intenzít týchto farieb je vyhodnotený pomocou špeciálneho počítačového programu a je stanovený výsledok.
U starších žien vzniká výrazne väčší počet chromozomálne abnormálnych blastocýst v porovnaní so ženami mladšími – u mladších žien (29-34 rokov) bolo technikou CGH detekovaných 46,5 % chromozomálne abnormálnych embryí, v porovnaní so skupinou starších žien (35-50 rokov), kde bolo detekovaných viac ako 60 % chromozomálne abnormálnych embryí (Fragouli, 2011).

Jak se PGD/PGS-aCGH provádí?
PGD/PGS-aCGH je vázáno na umělé oplození (IVF).
Po odběru vajíček, jejich oplození a 5-6 denní kultivaci, je na vhodných embryích provedena biopsie (je odebráno několik buněk) – viz video na YouTube

Jelikož není technicky možné získat výsledek aCGH vyšetření po biopsii 5. nebo 6. den kultivace (do čerstvého transferu), jsou embrya po biopsii zamražena a odbioptované buňky jsou testovány technikou aCGH. Výsledky vyšetření jsou známy do 2-3 týdnů od biopsie. Jakmile budou výsledky k dispozici, budete o nich neprodleně informováni. V některém z dalších cyklů je pak proveden kryoembryotransfer embrya, u něhož nebyly po vyšetření prokázány genetické abnormality. Ostatní zdravá embrya zůstávají zamražena a tak uchována pro další použití v budoucnu.

Obr. Ukážka výsledkov získaných využitím techniky aCGH. 
Ako sa PGD/PGS – aCGH  realizuje?
PGS- FISH je viazané na umelé oplodnenie (IVF).
Po odbere vajíčok, ich oplodnení a po 5-6 dňovej kultivácii, je na vhodných embryách zrealizovaná biopsia (je odobraných niekoľko buniek) – viď video na YouTube
Keďže nie je technicky možné získať výsledok aCGH vyšetrenia po biopsii na 5. alebo 6. deň kultivácie (do čerstvého transferu), embryá sú po biopsii zamrazené a odbioptované bunky sú testované technikou aCGH. Výsledky vyšetrenia sú známe do 2-3 týždňov od biopsie. Akonáhle sú výsledky k dispozícii, budete o nich informovaní. V niektorom z ďaľších cyklov je následne realizovaný kryoembryotransfer embrya, u ktorého neboli po vyšetrení  zistené  genetické abnormality. Ostatné zdravé embryá zostávajú zamrazené a tak uchované pre ďaľšie použitie v budúcnosti.
Dlhodobé štatistiky dokazujú, že PGD/PGS a transfer embryí bez genetických abnormalít je zásadným prelomom v úspešnosti IVF cyklov. Rozdiel medzi biochemickým tehotenstvom (pozitívnym tehotenským testom) a klinickým tehotenstvom s akciou srdca sú len 2% (u embryí vyšetrených aCGH). Tehotenské straty sú teda veľmi často spôsobené genetickými chybami u embrya.
Metódy PGD/PGS v Sanatóriu Helios dlhodobo zvyšujú úspešnosť o viac ako 30% – šanca na otehotnenie je teda až 75% pri jednom transfere jedného vyšetreného embrya.

Graf: Srovnání celkových výsledků a výsledků po PGS metodou aCGH

KONTAKTNÝ FORMULÁR

OBJEDNEJTE SA DO SH MARTIN  OBJEDNEJTE SA DO SH KOŠICE  OBJEDNEJTE SA DO CRM BB