Mgr. Tatiana Košarišťanová
Vedúca laboratória IVF

Iveta Antošová

Mgr. Eva Kedrová

Mgr. Darina Kajabová, PhD.

Ing. Hana Gocníková, PhD.

Ing. Michal Had