2

Obr.2. Využitie miniinkubátoru v embryologických laboratóriách Sanatória Helios