Ing. Ján Šupala
zástupca riaditeľa pre organizáciu, riadenie a správu budov

Ing. Adam Varga
technicko-administratívny pracovník