MUDr. Katarína Starovecká

Gynekológ

  • 2003 – ukončené štúdium na Jesseniovej lekárskej fakulte Univerzity Komenského v Martine, odbor všeobecné lekárstvo
  • 2009 – špecializovaná európska atestácia II. stupňa v odbore gynekológia a pôrodníctvo