ODBORNÍ GARANTI

prim. MUDr. Pavel Texl
Odborný garant reprodukčnej medicíny, riaditeľ spoločnosti

MUDr. Peter Krajkovič
Odborný garant pre ultrasonografiu

MUDr. Dušan Jamriška
Odborný garant pre jednodňovú ambulantnú starostlivosť

MUDr. Benedikta Svitačová
Odborný garant pre anesteziológiu a intenzívnu medicínu