Kolektív zamestnancov Sanatória Helios v Martine by rád informoval svojich klientov, že aj počas letných prázdnin pracujeme bez obmedzení a sme Vám plne k dispozícii.

Objednať sa môžete na telefónnych číslach recepcie 043/4271201, 043/4306148, 0918 702986, 0911 825297 alebo e-mailom: recepcia@sanatoriumhelios.sk.
Tešíme sa na Vašu návštevu!