Ďakujeme za krásne zdravé detičky! Leuško 28.10.2015 a Miuška 11.5.2018.